Emoji係萬能貼,貼落貓咪到岩曬

Emoji係萬能貼,貼落貓咪到岩曬

SHARE

Emoji而家無論係邊都可以話係大行其道呀!同人傾計既時侯唔知應咩好,send一個emoji過去就搞掂啦!當你好嬲,好開心,好無奈既時候加埋個emoji就更加傳神。所以話,一個emoji真係造就左好多方便架!

不過,emoji就唔單只用係日常生活既對話或者表達自己感受既用途上既,用係寵物身上都可以拼出唔少搞笑得黎又真係恰當好處既作用。

Emoji_Kittens_Tania_Hennessy_poop_2016_Tania_Hennessy-5789ee7f1e194__880 (1)

前面有便便好臭,要掩住個鼻先得


Emoji-Kittens-welcomes-a-new-era-of-kitten-photography-5789ffd8edce9__880 (1)

我天生就要生活係個DONUTS到,夠曬sweet


Emoji-Kittens-welcomes-a-new-era-of-kitten-photography-5789ffdb24db2__880 (1)

魚缸入面有我最鍾意既魚呀,捉黎玩下先


LEAVE A REPLY